“Weerbaarheid” of “weerbaar zijn”, staat open voor eigen invulling. Wat betekend weerbaarheid eigenlijk? Het is vooral een persoonlijke ervaring te noemen. Weerbaar zijn, of het gevoel weerbaar te zijn, lijkt vooral een manier om op een juiste wijze om te gaan met een voor jou bedreigende situatie.

Door inzicht te krijgen in je lichamelijke kunnen, denkpatronen en sociale vaardigheden komen aanknopingspunten naar voren waarmee we aan de slag kunnen. Dit gebeurt natuurlijk onder professionele begeleiding van de gediplomeerde docenten. De weerbaarheidstrainingen zijn zo opgebouwd dat de deelnemers leren door te ervaren. Je weet dat je iets kan, doordat je het al hebt meegemaakt! Dit maakt je weerbaarder in het echte leven.

Het expertisecentrum heeft naast de reguliere weerbaarheidstrainingen voor individuen en groepen ook speciale trainingen ontwikkeld voor bedrijven. Denk hierbij aan trainingen voor professionals werkzaam binnen zorginstellingen. Deze hebben vaak te maken met verschillende vormen van agressie en kunnen zich hierdoor onveilig voelen. Een burn-out of andere klachten liggen hierdoor op de loer. Het vergroten van de weerbaarheid verlaagt het ziekteverzuim en verhoogt de continuïteit van het personeelsbestand. Een investering in zowel de medewerker als professionalisering van het bedrijf!