Tarieven zorg op indicatie.

Emotie Regulatie Begeleiding en de trainingen Weerbaarheid/Agressieregulatie maken onderdeel uit van zorgbureau Embrace. Als je gebruik wilt maken van deze of andere diensten kan je ervoor kiezen om een verwijzing aan te vragen. Je kan dan een indicatie van de gemeente krijgen.
In deze indicatie geeft de gemeente waarin jij woont zorgbureau Embrace de opdracht om de jeugdige (of het hele gezin) de juiste zorg te verlenen. De gemeente bepaalt hierin de duur en zwaarte van de zorg en op basis hiervan vergoeden zij dit. Voor deze indicatie is geen diagnose nodig!

Het volgende kan je doen:

  • Je gaat naar je huisarts en vraagt om een verwijzing naar zorgbureau Embrace
  • Je vraagt bij het sociaal wijkteam (CJG) een verwijzing naar zorgbureau Embrace
  • Via het zorgteam van school kan de jeugdarts een verwijzing schrijven
  • Je neemt contact op met ons via de telefoon of de mail voor overleg.

Aanmelden is natuurlijk ook mogelijk zonder verwijzing. Je zult dan wel de zorg zelf moeten betalen. Vaak is er hierbij wel een vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering mogelijk. Natuurlijk kan je ook eerst bellen of mailen om te overleggen of één van de diensten bij de jeugdige past om daarna alsnog een verwijzing aan te vragen.