Wat is Emotie Regulatie Begeleiding?

Emotie Regulatie Begeleiding of E.R.B. bestaat voornamelijk uit ondersteuning bij het doorleven en omzetten van problematische vormen van emotieregulatie. Dit wordt gedaan onder professionele begeleiding. De inzet van de kickbokssport leent zich hier uitermate goed voor, echter worden er ook andere gedragstherapeutische interventies ingezet om te leren omgaan met emoties. Dit heeft als eindresultaat dat emoties voordeel opleveren in plaats dat ze tegen je werken.

Voor wie is E.R.B.?

Emotie Regulatie Begeleiding door middel van kickboksen is geschikt voor vrijwel alle doelgroepen vanaf 5 jaar oud. Uitzonderingen hierop zijn mensen met beperkingen die deelname aan lichamelijke activiteiten onmogelijk maken.