Dare to be different!
Hebben wij al gezegd dat wij geen wachtlijsten hebben? Ook niet voor onze ERB sessies. Bij Embrace gaan wij gelijk aan de slag!
Wij van Zorgbureau Embrace en ERB-Nederland, zijn er nog steeds en proberen zo lang als mogelijk onze reguliere zorgverlening voort te zetten.
Ben jij nieuwsgierig of wij iets kunnen betekenen voor jou?
Neem contact op met 0592 268 163 of stuur een mail naar, management@zorgbureau-embrace.nl, en dan gaan wij samen kijken naar de mogelijkheden!

Emotieregulatie is handelen naar aanleiding van een gevoelde emotie. Dit kunnen we verdelen in twee vormen.

Bij de problematische vorm van emotieregulatie kun je denken aan misbruik van drugs of alcohol, maar ook teveel eten, fysieke of verbale agressie of juist heel erg teruggetrokken zijn. Wij noemen dit coping strategieën. Kortom een manier hoe je om gaat met de gevoelde emoties. Er wordt gesproken over een problematische vorm van emotieregulatie als de persoon zelf en/of omgeving dit als probleem ervaart.

De adaptieve vormen van emotieregulatie dragen juist bij aan persoonlijke doelstellingen. Hierbij kun je denken aan: emotie inzetten om resultaten te bereiken op gebied van werk, studie of sport. Dit op een manier die voor de persoon en/of de omgeving als prettig wordt ervaren.

Emotie Regulatie Begeleiding 

E.R.B. is voor die mensen die hun emoties (vaak) als problematisch ervaren. De doelgroep hiervoor is groot: jonge of oudere mensen, overgewicht of juist superfit; E.R.B. is er voor iedereen die met eigen emoties aan de slag wil gaan. Emoties als kracht, niet als valkuil. Enig reflecterend vermogen is wel noodzakelijk, vandaar dat de minimum leeftijd voor deelname aan E.R.B. 5 jaar is.

ONS AANBOD

HET TEAM

Het E.R.B.-team bestaat uit gediplomeerde hulpverleners met het Social Work als opleidingsachtergrond. Denk aan (Sociaal) Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Agogisch Werk. De jeugdgroepen worden daarnaast begeleid door hulpverleners die geregistreerd staan in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit houdt onder andere in dat onze medewerkers voortdurend bijgeschoold worden om te kunnen voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.

De versterking in het team van gedragswetenschapper tijdens de sessies, trainingen en evaluatiemomenten waarborgen de hoge kwaliteit van onze begeleidingen.

Naam: Roel Bruins
Functie: Gedragswetenschapper, Teamleider, Sensei
Contactgegevens: r.bruins@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Psycholoog, Systeemtherapeut

Naam: Kevin Huberts
Functie: Sensei, E.R.C.-begeleider
Contactgegevens: k.huberts@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

CONTACT

Mail ons

3 + 4 = ?

Mastmakersstraat 4

9403 VH Assen

0592-268163