Wegens de situatie rondom het corona virus zijn wij genoodzaakt om onze werkwijze aan te passen.
Wij zullen zoveel als mogelijk de begeleidingen door laten gaan via telefonisch contact.

ERB sessies gaan tot in ieder geval 6 april niet door. Wij zijn druk bezig met het zoeken naar een passende andere oplossing. Wanneer deze gevonden is zullen wij hier over berichten.

Onze begeleiders zijn bereikbaar voor al uw vragen en/ of opmerkingen. Wij zullen de komende periode waar mogelijk ons uiterste best doen om jullie zo goed als mogelijk te blijven ondersteunen.

Dringende zaken mogen gemaild worden naar management@zorgbureau-embrace.nl of telefonisch via 0592 268 163.

Emotieregulatie is handelen naar aanleiding van een gevoelde emotie. Dit kunnen we verdelen in twee vormen.

Bij de problematische vorm van emotieregulatie kun je denken aan misbruik van drugs of alcohol, maar ook teveel eten, fysieke of verbale agressie of juist heel erg teruggetrokken zijn. Wij noemen dit coping strategieën. Kortom een manier hoe je om gaat met de gevoelde emoties. Er wordt gesproken over een problematische vorm van emotieregulatie als de persoon zelf en/of omgeving dit als probleem ervaart.

De adaptieve vormen van emotieregulatie dragen juist bij aan persoonlijke doelstellingen. Hierbij kun je denken aan: emotie inzetten om resultaten te bereiken op gebied van werk, studie of sport. Dit op een manier die voor de persoon en/of de omgeving als prettig wordt ervaren.

Emotie Regulatie Begeleiding 

E.R.B. is voor die mensen die hun emoties (vaak) als problematisch ervaren. De doelgroep hiervoor is groot: jonge of oudere mensen, overgewicht of juist superfit; E.R.B. is er voor iedereen die met eigen emoties aan de slag wil gaan. Emoties als kracht, niet als valkuil. Enig reflecterend vermogen is wel noodzakelijk, vandaar dat de minimum leeftijd voor deelname aan E.R.B. 5 jaar is.

ONS AANBOD

HET TEAM

Het E.R.B.-team bestaat uit gediplomeerde hulpverleners met het Social Work als opleidingsachtergrond. Denk aan (Sociaal) Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Agogisch Werk. De jeugdgroepen worden daarnaast begeleid door hulpverleners die geregistreerd staan in het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit houdt onder andere in dat onze medewerkers voortdurend bijgeschoold worden om te kunnen voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen.

De versterking in het team van gedragswetenschappers tijdens de begeleidingssessies, trainingen en evaluatiemomenten waarborgen de hoge kwaliteit van onze methodieken. Daarnaast is er tijdens deze trainingen een gediplomeerd docent aanwezig op het gebied van weerbaarheid en agressieregulatie (www.nivm.nl).

Naam: Roel Bruins
Functie: Gedragswetenschapper, Teamleider, Sensei
Contactgegevens: r.bruins@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Psycholoog, Systeemtherapeut

Naam: Kevin Huberts
Functie: Sensei, E.R.C.-begeleider
Contactgegevens: k.huberts@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Naam: Danny de Jongh
Functie: E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: d.dejongh@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

Naam: Patrick Kreuger
Functie: E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: p.kreuger@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Sociaal agogisch werk

Naam: Stanley Marcus
Functie: E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: s.marcus@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Sociaal agogisch werk

Naam: Jorien de Groot
Functie: E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: j.degroot@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Sociaal agogisch werk – jeugdzorg

Naam: Jarne Holsappel
Functie: Medewerker in opleiding
Contactgegevens: j.holsappel@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Social work (nog in opleiding)

Naam: Kim Super
Functie: E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: k.super@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Sociaal Agogisch werker

Naam: Pien Bruins
Functie: Medewerker in opleiding

Naam: Daleya Yacoob
Functie: Medewerker in opleiding
Contactgegevens: d.yacoob@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Social work (nog in opleiding)

Naam: Ramon Dijkema
Functie:E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: r.dijkema@zorgbureau-embrace.nl

Naam: Hilde Valk
Functie: E.R.B.-Begeleider
Contactgegevens: h.valk@zorgbureau-embrace.nl
Achtergrond: Maatschappelijk Werker

CONTACT

Mail ons

0 + 7 = ?

Tuinstraat 5
Assen – Drenthe
0592-268163